Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en voorschriften GTS:
1. Algemeen
- GTS is kleine onderneming, die zich heeft gespecialiseerd in het vervaardigen van gedroogde  trainings snoepjes, ook genoemd beloningssnoepjes voor honden
- Deze snoepjes zijn primair bedoeld voor hondeneigenaren
- Bij tijd en wijle heeft GTS ook andere hondenitems in de aanbieding en in haar assortiment, welke dan worden bekend gesteld via de website, facebook pagina van GTS.
- GTS behoudt zich het recht voor deze regels uit te breiden of te wijzigen, alleen indien in het voordeel van beide partijen
- In gevallen dat deze voorschriften niet voorzien, bepaald GTS de te handhaven strategie

2. Bestellen
- Iedereen mag artikelen uit de beschikbare voorraad bestellen, met een maximum van 5 zakjes per artikel, per bestelling
- Bestellen kan men via email, of op cursusdagen van HCGTS (maandag- of vrijdagavond) in de manege
- Bestellingen kunnen ook worden opgegeven via de Facebook pagina van GTS, of door middel van het achterlaten van een bericht.
- Bestellingen kunnen ook worden opgegeven via de Whatsapp van het genoemde telefoonnummer.
- Bestellingen via email, Whatsapp, webshop of Facebook worden altijd beantwoord en bevestigd

3. Levering
- Bestellingen worden 1 week na de bestelling geleverd, of op vooraf afgesproken datum
- Afhalen van bestellingen is mogelijk op afspraak of voor aanvang van de les als het voor deelnemende cursisten is.
- Bestellingen die niet op het afgesproken tijdstip worden opgehaald, worden als niet besteld bestempeld
- Bij herhaaldelijke plaatsing van bestellingen, waarbij deze niet worden opgehaald, behoudt GTS zich het recht voor, elke volgende bestelling te weigeren
- Bestellingen kunnen ook aan huis worden afgehaald, waarbij het adres in een (prive)- of mailbericht bekend wordt gesteld. Hiervoor geldt dan ook, dat daarmee de bestelling is bevestigd en wordt verwacht te worden opgehaald op afgesproken tijdstip.
- Betalingen van bestellingen dienen a contant te gebeuren bij levering.
- In verband met de hoge verzendkosten, worden bestellingen niet verzonden via de post.

4. Aansprakelijkheid
- GTS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerde opslag na de verkoop.
- Na aankoop is de koper verantwoordelijk voor een verantwoorde opslag van de aangekochte goederen.
- GTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele medische hulp na gebruik van geleverde goederen